BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

C# Xml Dosya Oluşturma

Cuma, Şubat 12, 2016 / / , , ,protected void XmlOlustur()
        {
            try
            {
                string klasorYolu = "C:\\Users\\Tamer\\Desktop\\Kaynak\\";
                string olusturulacakDosyaAd = "test.xml";
                ////dosyanın oluşturulacağı klasör dialog ile belirlenecekse
                //using (FolderBrowserDialog fdb = new FolderBrowserDialog())
                //{
                //    if (fdb.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                //    {
                //        klasorYolu = fdb.SelectedPath + "\\";
                //    }
                //}
                //XML ayarları
                XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
                settings.Indent = true;
                settings.Encoding = Encoding.UTF8;
                //oluşturmaya başla
                using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(klasorYolu + olusturulacakDosyaAd, settings))
                {
                    writer.WriteStartDocument();
                    writer.WriteStartElement("FATURAXML");
                    writer.WriteStartElement("Baslik");
                    writer.WriteStartElement("Unvan");
                    writer.WriteRaw("Tamer YİĞİT");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteRaw("<Vergi Tipi=\"2\" Daire=\"Konyaaltı\" No=\"\" Kimlik=\"12345678910\"/>");
                    writer.WriteStartElement("Sehir");
                    writer.WriteRaw("Antalya");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndElement(); //başlık bilgisini kapat
                    writer.WriteStartElement("Icerik");
                    writer.WriteStartElement("Urunler");
                    writer.WriteStartElement("Urun");
                    writer.WriteStartElement("Kod");
                    writer.WriteRaw("24382");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Ad");
                    writer.WriteRaw("Gözlük");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Miktar");
                    writer.WriteRaw("1");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndElement(); //ürün bilgisini kapat

                    writer.WriteStartElement("Urun");
                    writer.WriteStartElement("Kod");
                    writer.WriteRaw("24383");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Ad");
                    writer.WriteRaw("Anahtarlık");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Miktar");
                    writer.WriteRaw("4");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndElement(); //ürün bilgisini kapat                                      
                    writer.WriteEndElement(); //içerik bilgisini kapat
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndDocument(); //dokümanı kapat
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

0 yorum

SON YORUMLAR