BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

SQL'de VARBINARY tipinde tutulan ziplenmiş dosyayı indirme

Cuma, Şubat 24, 2017 / / , , ,

protected void DosyaIslem(string islemYapilacakDosyaId)
        {
            try
            {
                VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
                DataTable dt = islem.DosyaBilgi(islemYapilacakDosyaId);
                if (dt.Rows.Count > 0)
                {
                    DataRow dr = dt.Rows[0];
                    string dosya = dr["Dosya"].ToString();
                    string dosyaAd = dr["DosyaAd"].ToString();
                    byte[] bytes = (byte[])dr["Dosya"];
                    Response.Clear();
                    Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + dosyaAd + ".zip");
                    Response.ContentType = "application/zip";
                    Response.BinaryWrite(bytes);
                    Response.End();
                }
                dt.Dispose();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                lblIslemSonuc.Text = ex.Message;
                lblIslemSonuc.CssClass = "islemHatali";
                lblIslemSonuc.Visible = true;
            }
        }

C#'ta dosyayı zip'e çevirme ve ziplenmiş dosyayı varbinary tipinde sql de tutma 

0

C#'ta dosyayı zip'e çevirme ve ziplenmiş dosyayı VARBINARY tipinde sql de tutma

Cuma, Şubat 24, 2017 / / , , ,

C# ile bir dosyayı .zip formatına çevirmek için çeşitli dll dosyayları bulunmakta. Buradaki örnekte Ionic DotNetZip kullanıldı. https://dotnetzip.codeplex.com/

   protected void DosyaYukleSql()
        {
            try
            {
                Guid guId = Guid.NewGuid();
                string dosyaAd = System.IO.Path.GetFileName(fileDosya.FileName);
                string dosyaUzanti = System.IO.Path.GetExtension(dosyaAd);
                dosya = guId + dosyaUzanti;  //dosya adını Guid ile belirledik              
                    using (ZipFile zip = new ZipFile())
                    {
                        zip.AddEntry(dosya, fileDosya.PostedFile.InputStream);
                        zip.Save(Server.MapPath("/upload/zip/") + guId + ".zip");
                        //zipi binary yap
                        byte[] byteZip = File.ReadAllBytes(Server.MapPath("/upload/zip/") + guId + ".zip");
//veritabanına ekle
                        VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
                        islem.DosyaEkle(guId.ToString(), byteZip, kayitId: dosyaKayitId);
                    }
                    File.Delete(Server.MapPath("/upload/zip/") + guId + ".zip"); //klasördeki zipli dosyayı sil
            }
            catch (Exception ex)
            {
                lblIslemSonuc.Text = ex.Message;
                lblIslemSonuc.CssClass = "islemHatali";
                lblIslemSonuc.Visible = true;
            }
        }SQL'de varbinary tipinde tutulan ziplenmiş dosyayı indirme

SON YORUMLAR