BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

.apk uzantılı dosyaları download etmeye çalışırken karşılaşılan mime type sorununu IIS'e müdahale etmeden çözmek

Pazartesi, Haziran 30, 2014 / / ,


.apk uzantılı dosyaları download etmeye çalışırken karşılaşılan mime type sorunu IIS'e müdahale etmeden web.config tarafında aşağıdaki şekilde çözülebilir<system.webServer>
<staticContent>
<mimeMap fileExtension="apk" mimeType="application/vnd.android.package-archive" />
</staticContent>

</system.webServer>

0

C# ComboBox kontrolüne kullanıcının veri girmesini engelleme

Cuma, Haziran 27, 2014 / / ,
ComboBox'ın web uygulamalarındaki DropDownList gibi sadece içindeki verilerden seçim yapmaya izin vermesini istediğimiz durumlar için aşağıdaki ayar yapılır.


cbFirma.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
0

Dinamik olarak doldurulmuş bir DataGridView kontrolüne, buton içeren yeni bir Column ekleme ve buton tıklandığında Column adına göre hücre değerini alma.

Cuma, Haziran 27, 2014 / / ,

Dinamik olarak doldurulmuş bir DataGridView kontrolüne buton için yeni bir Column ekleme;


            DataGridViewButtonColumn gridBtn = new DataGridViewButtonColumn();
            gridOdeme.Columns.Add(gridBtn);
            gridBtn.HeaderText = "İşlem";
            gridBtn.Text = "Sil";
            gridBtn.Name = "gridBtn";
            gridBtn.UseColumnTextForButtonValue = true;


Buton tıklandığında istenilen sütuna göre hücre değerini almak için;


  private void gridOdeme_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
             if (e.ColumnIndex==2) //butonun bulunduğu sütun sırası. Griddeki diğer sütunlar üzerinde yapılan tıklamaları dikkate almasın
{
            string odemeTanimId = gridOdeme.Rows[e.RowIndex].Cells["OdemeTanimId"].Value.ToString();
            MessageBox.Show(odemeTanimId);
}
}

   

0

C# DataGridView kontrolünde varsayılan olarak eklenen boş satırı kaldırma

Cuma, Haziran 27, 2014 / / ,

C# DataGridView kontrolünde varsayılan olarak eklenen boş satırı kaldırma


gridHareket.AllowUserToAddRows = false;

0

Asp.net uygulamalarında DropDownList kontrolünü dinamik olarak doldurma

Pazartesi, Haziran 23, 2014 / / ,

Asp.net uygulamalarında DropDownList kontrolünü dinamik olarak doldurma


            VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
            DataSet ds = islem.FirmaListe();
            if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
            {
                dropTalepFirma.Items.Add(new ListItem("Seçiniz ..", "0"));
                for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++)
                {
                    DataRow dr = ds.Tables[0].Rows[i];
                    string firmaId = dr["FirmaId"].ToString();
                    string firmaAd = dr["FirmaAd"].ToString();
                    dropTalepFirma.Items.Add(new ListItem(firmaAd, firmaId));
                }

            }
            ds.Dispose();

0

Windows form uygulamalarında ComboBox kontrolünü dinamik olarak doldurma yöntemleri.

Pazartesi, Haziran 23, 2014 / / ,

C# Windows form uygulamalarında ComboBox kontrolünü dinamik olarak doldurma yöntemleri.

Basit kullanım;


                VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
                DataSet ds = islem.IsyeriListe(Classes.Global.baglantiLogoFirmaId);
                if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
                {
                    cbIsyeri.DataSource = ds.Tables[0];
                    cbIsyeri.DisplayMember = "ISYERI";
                    cbIsyeri.ValueMember = "NR";
                }
                ds.Dispose();Asp.net'te kullanılan ListItem gibi KeyValuePair ile;

List<KeyValuePair<string, string>> secenek = new List<KeyValuePair<string, string>>();
            secenek.Add(new KeyValuePair<string, string>("-1", "İŞYERİ SEÇİNİZ.."));

                VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
                DataSet ds = islem.IsyeriListe(Classes.Global.baglantiLogoFirmaId);
                if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
                {
                    for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++)
                    {
                        DataRow dr = ds.Tables[0].Rows[i];
                        string isyeriId = dr["NR"].ToString();
                        string isyeriAd = dr["ISYERI"].ToString();

                        secenek.Add(new KeyValuePair<string, string>(isyeriId, isyeriAd));
                    }
                }
                // temizle
                cbIsyeri.DataSource = null;
                cbIsyeri.Items.Clear();
                // doldur
                cbIsyeri.DataSource = new BindingSource(secenek, null);
                cbIsyeri.DisplayMember = "Value";
                cbIsyeri.ValueMember = "Key";
                ds.Dispose();


ComboBox kontrolünde KevValuePair ile seçileni almak için;

SelectedIndexChanged olayında

KeyValuePair<string, string> secilen = (KeyValuePair<string, string>)cbIsyeri.SelectedItem;
            string secilenIsyeri = secilen.Value;
            string secilenIsyeriNo = secilen.Key;

0

İki tarih arasındaki tarihleri bulma ve listeye doldurma

Salı, Haziran 17, 2014 / / ,

C#'ta iki tarih arasında kalan tarihler aşağıdaki şekilde getirilebiliyor.

DateTime startDate = dtIlkTarih.Value;
DateTime endDate = dtSonTarih.Value;
 List<DateTime> tarihListesi = new List<DateTime>();
            for (DateTime tarih = startDate; tarih <= endDate; tarih = tarih.AddDays(1))
            {
                tarihListesi.Add(tarih);
            }

0

Programı yönetici yetkileriyle çalıştırmak

Cumartesi, Haziran 14, 2014 / / ,

Windows form uygulamalarında programının yönetici yetkileriyle çalışmasını sağlamak için;

Projeye Application Manifest File ekledikten sonra dosya içerisinde varsayılan olarak gelen

<requestedExecutionLevel  level="asInvoker" uiAccess="false" />

satırını aşağıdaki satırla değiştirmek gerekiyor.

<requestedExecutionLevel  level="requireAdministrator" uiAccess="false" />


Bu işlem sonrası program derlendiğinde Debug klasörü içindeki programın yönetici izni isteyen bir uygulama haline geldiği görülecektir.

0

Farklı yöntemler kullanarak program açıkken ikinci kez açılmasını engellemek

Salı, Haziran 10, 2014 / / ,

Windows uygulamalarında program eğer çalışıyorsa ikinci kez açılmasını engellemek için aşağıdaki farklı yöntemlerden projemizin yapısına uygun olanı kullanabiliriz.

1-Sistemde çalışan uygulamalar arasından ilgili isme sahip programın açıklık sayısını kontrol et.

            if (Process.GetProcessesByName("YazarKasaAktarim").Length > 1)
            {
                //zaten çalışıyor
                MessageBox.Show("Programın bir örneği şu an açık!");
            }
            else
            {
                Application.EnableVisualStyles();
                Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
                Application.Run(new frmGiris());
            }

2-Çalışan uygulamayı bul ve kapat.


            Process[] calisanIslem = Process.GetProcessesByName(Process.GetCurrentProcess().ProcessName);
            foreach (Process islem in calisanIslem)
            {
                if (Process.GetCurrentProcess().Id != islem.Id)
                {
                    islem.Kill();
                }
            }


3-Mutex yöntemi.


            bool yeniOlusan;
            Mutex m = new Mutex(true, "Yazar Kasa Aktarım", out yeniOlusan);
            if (!yeniOlusan)
            {
                MessageBox.Show("Programın bir örneği şu an açık!", "Yazar Kasa Aktarım");
                return;
            }İkinci yöntemde program açıksa programı kapattığından ekranda yarım kalmış bir çalışma olabilir. Kapatıldığında kullanıcı bunları kaybetmiş olur. Programı kapatıp açmaktansa; kullancıya programın açık olduğunu söylemek ve programın yeniden açılmasını engellemek daha sağlıklı olur.


Bu yöntemlerin tamamını  aşağıdaki metod içinde kullandık.

static void Main()
        {
}

0

Windows uygulamalarinda setup projesi yapmadan debug icindeki .exe'ye icon verilmesi

Salı, Haziran 10, 2014 / / ,

Windows masaüstü uygulaması geliştirirken debug klasörü içindeki .exe dosyasına ikon vermek içinSolution Explorer'da projenin üzerinde sağ click Properties dedikten sonra açılan ekranın Application sekmesinde bulunan DefaultIcon bölümünden ikon belirleyerek build ettikten sonra işlem tamamlanıyor.

Bu işlem sonrası debug klasörü içindeki exe dosyası artık belirlenen yeni ikon ile görüntüleniyor olmalı.


0

Asp.net sayfalarında web servisine Ajax içinden parametre gönderirken alınan Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error) hatası ve çözümü

Perşembe, Haziran 05, 2014 / / , ,

Asp.net sayfalarında web servisine Ajax içinden parametre gönderirken sayfa normal yüklenmiş görünüyor olsa da web servisi ajax tarafından çağrılma esnasında aşağıdaki hatayı döndürüyor olabilir.

Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error) 

web.config dosyasına aşağıdaki handler eklendiğinde hata giderilmiş oluyor.


<configuration>
    <system.web>
        <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
    </system.web>
    <system.webServer>
        <handlers>
            <add name="ScriptHandlerFactory"
                 verb="*" path="*.asmx"
                 type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
                 resourceType="Unspecified" />
        </handlers>
    </system.webServer>
</configuration>

0

CheckedListBox kontrolünde seçilenleri alma

Salı, Haziran 03, 2014 / / ,

CheckedListBox'ta seçilenleri almak için kontrolün Item_Check olayı aşağıdaki şekilde kullanılabilir.


        private void checkHareketTuru_ItemCheck(object sender, ItemCheckEventArgs e)
        {
            if (e.NewValue == CheckState.Checked)
            {
                secilenHareketListesi.Add(checkHareketTuru.Items[e.Index].ToString());
            }
            else if (e.NewValue == CheckState.Unchecked)
            {
                secilenHareketListesi.Remove(checkHareketTuru.Items[e.Index].ToString());
            }
        }


Burada metodun dışında tanımlanmış secilenHareketListesi isimli listeye, seçimler ekleniyor ve çıkarılıyor.

0

CheckedListBox kontrolü çift tıklamayı tek tıklamaya çevirme

Salı, Haziran 03, 2014 / / ,

Windows Form uygulamalarında CheckedListBox kontrolü içindeki seçenekler tek tıklamayla seçiliyor fakat çift tıklamayla durum değiştiriyor.

Tek tıklamayla durum değiştirmek için yani webdeki bir checkbox gibi davranmasını sağlamak için CheckedListBox'un, CheckOnClick özelliğini true yapmak yeterli oluyor.


checkHareketTuru.CheckOnClick = true; 

0

ChekedListBox kontrolü içinde sadece tek seçim yapılmasını sağlama (radiobutton gibi)

Salı, Haziran 03, 2014 / / ,

Windows form uygulamalarında CheckedListBox kontrolü, çoklu seçim yapılmasına imkan verir. Bir RadioButton gibi çalışmasını yani tek seçim yapılabilir olmasını sağlamak için aşağıdaki yöntem kullanılabilir. private void checkHareketTuru_ItemCheck(object sender, ItemCheckEventArgs e)
        {
            if (checkHareketTuru.CheckedIndices.Count > 0)
            {
                if (e.Index != checkHareketTuru.CheckedIndices[0])
                {
                    checkHareketTuru.SetItemChecked(checkHareketTuru.CheckedIndices[0], false);
                }
            }
        }

SON YORUMLAR