BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

Windows Form uygulamalarında butonun Enter tuşu ile algılanmasını sağlamak.

Perşembe, Aralık 25, 2014 / / , ,


Eğer kullanıcın programa giriş yapacağı ekranda Enter tuşuna bastığında Giriş butonunun tetiklenmesini istiyorsak;
Form ayarlarında bulunan AcceptButton değerine Giriş (btnGiris) butonunu ayarlamak yeterli oluyor.

Ya da kod tarafından yapılmak istenirse formun load olayında

this.AcceptButton = btnGiris;

AcceptButton yöntemi Windows Form uygulamlarında örnekteki gibi durumlar için  uygun.Not: Asp.net web uygulamalarında ise buna benzer işlemler için kullanıcın giriş yapacağı bölüm; bir Panel kontrolü içine alınıp, panelin DefaultButton özelliğine tetiklenecek butonun adı verilerek yapılabilir.

0

Veritabanındaki tablolar üzerinde kayıt ekleme, güncelleme, silme gibi işlemler yapıldığında Trigger ve SQL Database Mail kullanarak mail göndermek.

Salı, Aralık 23, 2014 / /Management Studio'da Management klasörü altında Database Mail üzerinde yeni bir mail yapılandırması oluşturulur.

Buradaki bilgilere gönderici mail adresi bilgileri girilir.

Profil name olarak verilen isim, trigger içinde @profile_name = '***' alanında kullanılacak.

İşlem tamamlandıktan sonra mail gönderim yapılandırmasının doğru yapılıp yapılmadığı Database Mail üzerinde sağ click yapılıp Send Test Mail ile kontrol edilebilir.

Daha sonra üzerinde hareket olduğunda bildirilmesini istediğimiz tablo hangisi ise o tablo üzerinde yeni bir trigger oluşturulur.

Bunun için aşağıdaki kodlar kullanılabilir.

USE [VERITABANI_ADI]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TRIGGER [dbo].[TRIGGER_ADI] ON [dbo].[KAYIT_EKLENEN_TABLO]
FOR INSERT --yalnızca eklendiğinde mail gönderecek
AS
      BEGIN
     
          EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
            @profile_name = '***', --database mail üzerinde oluşturduğumuz mail profil adı
            @recipients = 'tamer@tameryigit.com', --gönderilecek mail adresi
            @body = 'Yeni kayıt eklendi. Onaylamak için http://www.tameryigit.com', --mail içeriği
            @subject = 'Onay bekleyen kayıtlar var.' --mail başlığı        
      ENDNot: SQL SERVER 2012 üzerinde test ettim. Sql Agent aktif olmasa da mail gönderimi sorunsuz olarak gerçekleşti.

SON YORUMLAR