BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

C# WindowsForm uygulamarında dataGridView üzerinde mouse sağ click ile kolay menü açtırmak

Perşembe, Şubat 11, 2016 / / ,Bir adet contextMenuStrip sürüklendikten sonra menü başlıkları eklenir. Örneğin "Sil"

object secilenSatirId; //dışarıda tanımla, cell_mouse_click olayında doldurup, sil methodu içinde kullan

dataGridView kontrolünün CellMouseClick olayına

        private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
        {
            try
            {
                if (e.Button == MouseButtons.Right)
                {
                    secilenSatirId = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["DeğeriAlınacakSütununAdı"].Value;
                    if (secilenSatirId != null)
                    {
                        contextMenuStrip1.Show(Cursor.Position);
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                //MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

"Sil" tıklandığında yapılacaklar ise "Sil" in Click olayına..

        private void silToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                //secilenSatirId ile silme işlemini yap
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

0 yorum

SON YORUMLAR