BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

1

Asp.net ScriptManager TimeoutException hatası ve çözümü

Perşembe, Mayıs 26, 2016 / / , ,

Script Manager kullanılan sayfalarda timeout olma durumunda ScriptManager kontrolünün kendi TimeOut özelliği aşağıdaki şekilde ayarlanabilir.

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" AsyncPostBackTimeout="900"></asp:ScriptManager>

Bu özellik belirtilmezse varsayılan süre 90 saniye (1.5 min)

0

AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

Yine OnRowCreated olayında;

        protected void gridTablo_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)
        {
            GridViewRow satir = e.Row;
            List<TableCell> sutunlar = new List<TableCell>();
            foreach (DataControlField column in gridTablo.Columns)
            {
                TableCell hucre = satir.Cells[0];
                satir.Cells.Remove(hucre);
                sutunlar.Add(hucre);
            }
            satir.Cells.AddRange(sutunlar.ToArray());
            e.Row.Cells[0].Visible = false; //Sıfırıncı sütunu gizle
            e.Row.Cells[7].Visible = false; //Yedinci sütunu gizle

        }
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolüne buton ekleme ve Click olayını yakalama
Tıklanan butonun görünümünü değiştirme
Oluşan butonu sütunların en sağına alma
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

0

GridView içinde oluşturulmuş butonu sütunların en sağına alma

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

OnRowCreated olayında;

<asp:GridView ID="gridTablo" runat="server" CssClass="tablo" OnRowCreated="gridTablo_RowCreated" OnRowCommand="gridTablo_RowCommand">
                <Columns>
                    <asp:TemplateField HeaderText="Islem">
                        <ItemTemplate>
                            <asp:LinkButton ID="linkSec" runat="server" CommandName="Sec" CommandArgument='<%#Eval("SatirIndex")+","+ Eval("TanimId")+","+Eval("GecisTarihi")+","+Eval("GrupId") %>'><i class="fa fa-random buton gri" title="Düzenlenmiş olarak aktar"></i></asp:LinkButton>
                        </ItemTemplate>
                    </asp:TemplateField>
                </Columns>
            </asp:GridView>


        protected void gridTablo_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)
        {
            GridViewRow satir = e.Row;
            List<TableCell> sutunlar = new List<TableCell>();
            foreach (DataControlField column in gridTablo.Columns)
            {
                TableCell hucre = satir.Cells[0];
                satir.Cells.Remove(hucre);
                sutunlar.Add(hucre);
            }
            satir.Cells.AddRange(sutunlar.ToArray());
        }
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolüne buton ekleme ve Click olayını yakalama
Tıklanan butonun görünümünü değiştirme
Oluşan butonu sütunların en sağına alma
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

0

Tıklanan butonun görünümünü değiştirme

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

Yine OnRowCommand olayında; 

protected void gridTablo_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
        {
            if (e.CommandName == "Sec")
            {
                string[] commandArgs = e.CommandArgument.ToString().Split(new char[] { ',' });
                int satirIndex = Convert.ToInt32(commandArgs[0]);
                string tanimId = commandArgs[1];
                string gecisTarihi = commandArgs[2];
                string grupId = commandArgs[3];
LinkButton linkSec = (LinkButton)gridTablo.Rows[satirIndex].FindControl("linkSec");
                string id = linkSec.ID;
                linkSec.Text = "<i class=\"fa fa-check\"></i>";
                linkSec.CssClass = "yesil14";
            }
        }

0

AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolüne buton ekleme ve Click oLayını yakalama

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

OnRowCommand olayında;

<asp:GridView ID="gridTablo" runat="server" CssClass="tablo" OnRowCommand="gridTablo_RowCommand">
                <Columns>
                    <asp:TemplateField HeaderText="Islem">
                        <ItemTemplate>
                            <asp:LinkButton ID="linkSec" runat="server" CommandName="Sec" CommandArgument='<%#Eval("SatirIndex")+","+ Eval("TanimId")+","+Eval("GecisTarihi")+","+Eval("GrupId") %>'><i class="fa fa-random buton gri" title="Düzenlenmiş olarak aktar"></i></asp:LinkButton>
                        </ItemTemplate>
                    </asp:TemplateField>
                </Columns>
            </asp:GridView>


Click olayını yakalama


protected void gridTablo_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
        {
            if (e.CommandName == "Sec")
            {
                string[] commandArgs = e.CommandArgument.ToString().Split(new char[] { ',' });
                int satirIndex = Convert.ToInt32(commandArgs[0]);
                string tanimId = commandArgs[1];
                string gecisTarihi = commandArgs[2];
                string grupId = commandArgs[3];
            }
        }
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolüne buton ekleme ve Click olayını yakalama
Tıklanan butonun görünümünü değiştirme
Oluşan butonu sütunların en sağına alma
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

0

DataTable sütun adlarının bilinmediği durumlarda kayıtların sayfada gösterimi

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

GridView kontrolü, kendisine atanmış veri kaynağınının sütunlarını AutoGenerateColumns="true" özelliği ile otomatik listeleyebilir. Bu özellik varsayılan olarak "true" şeklindedir.

<asp:GridView ID="gridTablo" runat="server" CssClass="tablo">
            </asp:GridView>


dtKayitlar; //veri doldurulmuş datatable
gridTablo.DataSource = dtKayitlar;
gridTablo.DataBind();AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolüne buton ekleme ve Click olayını yakalama
Tıklanan butonun görünümünü değiştirme
Oluşan butonu sütunların en sağına alma
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

SON YORUMLAR