BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

ASP.NET MVC AJAX İLE KİMLİK NO DOĞRULAMA

Pazar, Eylül 02, 2018 / / , , ,

Girilen T.C. Kimlik numarasının doğruluğunun kontrolü aşağıdaki şekilde yapılabilir.

Controller tarafı


[HttpPost]
        public JsonResult KimlikNoKontrol(string no)
        {
            bool sonuc = false;
            if (no.Length == 11)
            {
                Int64 ATCNO, BTCNO, TcNo;
                long C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, Q1, Q2;
                TcNo = Int64.Parse(no);
                ATCNO = TcNo / 100;
                BTCNO = TcNo / 100;
                C1 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C2 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C3 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C4 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C5 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C6 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C7 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C8 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                C9 = ATCNO % 10; ATCNO = ATCNO / 10;
                Q1 = ((10 - ((((C1 + C3 + C5 + C7 + C9) * 3) + (C2 + C4 + C6 + C8)) % 10)) % 10);
                Q2 = ((10 - (((((C2 + C4 + C6 + C8) + Q1) * 3) + (C1 + C3 + C5 + C7 + C9)) % 10)) % 10);
                sonuc = ((BTCNO * 100) + (Q1 * 10) + Q2 == TcNo);
                return Json(new { Durum = sonuc }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
            }
            return Json(new { Durum = sonuc });
        }


View tarafı

<script type="text/javascript">
    $(function () {
        var isSuccess = false;
        $("#txtKimlikNo").focusout(function () {
            //alert("kontrol et");
            var kontrolEdilecekBilgi = $("#txtKimlikNo").val();
            if (kontrolEdilecekBilgi == "") {
                //$("#mesajMetin").text("Lütfen tüm alanları doldurunuz!");
                //$("#mesaj").show();
                return;
            }
            var data = { no: kontrolEdilecekBilgi };
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: "/Cari/KimlikNoKontrol",
                data: JSON.stringify(data),
                contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                dataType: 'json',
                success: function (sonuc) {
                    //alert(sonuc.Durum);
                    if (sonuc.Durum == true) {
                        isSuccess = true;
                    }
                },
                complete: function () {
                    if (isSuccess == true) {
                        //alert("true")
                    } else {
                        //alert("Vergi No Hatalı! Lütfen kontrol ediniz.");
                        swal("Kimlik No Hatalı!", "Lütfen kontrol ediniz..", "error")
                    }
                    isSuccess = false;
                }
            });
        })
    });
</script>

SON YORUMLAR