BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

ASP.NET MVC AJAX İLE VERGİ NO DOĞRULAMA

Cumartesi, Mayıs 05, 2018 / / , , , ,

Girilen vergi numarasının doğru olup olmadığı aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

Contoller tarafı

        [HttpPost]
        public JsonResult VergiNoKontrol(string no)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                if (no.Length == 10)
                {
                    var x = new int[9];
                    var y = new int[9];
                    for (int i = 0; i < 9; i++)
                    {
                        x[i] = (int.Parse(no[i].ToString()) + 9 - i) % 10;
                        y[i] = (x[i] * (int)Math.Pow(2, 9 - i)) % 9;
                        if (x[i] != 0 && y[i] == 0)
                        {
                            y[i] = 9;
                        }
                    }
                    int hesap = ((10 - (y.Sum() % 10)) % 10);
                    string sonKarakter = no.Substring(9, 1);
                    if (hesap == Convert.ToInt32(sonKarakter))
                    {
                        return Json(new { Durum = true }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
                    }
                    //return ((10 - (y.Sum() % 10)) % 10) == int.Parse(vkn[9].ToString());
                }
                else
                {
                    return Json(new { Durum = false }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
                }
            }
            return Json(new { Durum = false });
        }View tarafı

<script type="text/javascript">
    $(function () {
        var isSuccess = false;
        $("#txtVergiNo").focusout(function () {
            //alert("kontrol et");
            var kontrolEdilecekBilgi = $("#txtVergiNo").val();
            if (kontrolEdilecekBilgi == "") {
                //$("#mesajMetin").text("Lütfen tüm alanları doldurunuz!");
                //$("#mesaj").show();
                return;
            }
            var data = { no: kontrolEdilecekBilgi };
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: "/Cari/VergiNoKontrol",
                data: JSON.stringify(data),
                contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                dataType: 'json',
                success: function (sonuc) {
                    //alert(sonuc.Durum);
                    if (sonuc.Durum == true) {
                        isSuccess = true;
                    }
                },
                complete: function () {
                    if (isSuccess == true) {
                        //alert("true")                     
                    } else {
                        //alert("Vergi No Hatalı! Lütfen kontrol ediniz.");
                        swal("Vergi No Hatalı!", "Lütfen kontrol ediniz..", "error")
                    }
                    isSuccess = false;
                }
            });
            })
    });
</script>

SON YORUMLAR