BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

2

Asp.net MasterPage ve ContentPage olay çalışma sırası

Çarşamba, Mayıs 28, 2014 / / ,

Bir master page ve content page için event(Init,Load,PreRender) çalışma sırası.

1. Master page controls Init event.
2. Content controls Init event.
3. Master page Init event.
4. Content page Init event.
5. Content page Load event.
6. Master page Load event.
7. Content controls Load event.
8. Content page PreRender event.
9. Master page PreRender event.
10. Master page controls PreRender event.
11. Content controls PreRender event.

0

MySQL Son Eklenen Kayıt Id Bulma

Salı, Mayıs 27, 2014 / /

MySQL veritabanında son eklenen kaydın Id'sini almak için sql sorgu cümlesinin devamına aşağıdaki kod eklenebilir;

SELECT LAST_INSERT_ID();


Örnek kullanımı;

int sonEklenenId = islem.KayitScalar("INSERT INTO duyuru (duyuru_baslik,duyuru_icerik) VALUES ('" + txtBaslik.Text + "','" + txtDetay.Text + "'); SELECT LAST_INSERT_ID();");

0

MsSQL Son Eklenen Kayıt Id Bulma

Salı, Mayıs 27, 2014 / /

MsSQL veritabanında son eklenen kaydın Id'sini almak için aşağıdaki kod sql sorgu cümlesinin devamına eklenebilir.

SELECT @@IDENTITY 

Sadece ilgili connection için son eklenen id isteniyorsa

SELECT SCOPE_IDENTITY()

Örnek Kullanım;

int sonEklenenSoruId = islem.KayitEkle("INSERT INTO SinavSorulari (Soru,Cevap) VALUES ('Sorumuz','Cevabımız') SELECT @@IDENTITY"); 


SELECT @@IDENTITY ile ExecuteScalar kullanılıyor.

5

Çapraz iş parçacığı işlemi geçerli değil hatası ve çözümü

Perşembe, Mayıs 15, 2014 / / ,

Çapraz iş parçacığı işlemi geçerli değil:  denetimine oluşturulduğu iş parçacığı dışında başka bir iş parçacığından erişildi.

BackgroundWorker ile birden fazla thread çalıştırmak istenildiğinde bu hata alınabiliyor.

Aşağıdaki kod satırı InitializeComponent(); satırının üzerine eklenerek sorun giderilmiş oluyor.


 CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;0

DataGrid sütun genişliklerini manuel ayarlama

Perşembe, Mayıs 15, 2014 / / ,

DataGrid Column genişliği aşağıdaki kod ile ayarlanabilir. Kod, formun loadına yazılmalıdır.


  gridHareketDetay.Columns[0].Width = 50;


//DataGrid'in ilk sütununun genişliği 50

0

Bir formdan diğer formdaki methoda (fonksiyona) erişim

Çarşamba, Mayıs 14, 2014 / / ,

Windows form uygulamalarında projedeki bir formdan diğer formda yer alan methoda (fonksiyona) erişim için;

((frmMain)Application.OpenForms["frmMain"]).HareketeAitAltSatirlar();


method public olarak tanımlanmış olmalı

0

DataGrid'de bir hücrenin içindeki yazının rengini değiştirmek

Çarşamba, Mayıs 14, 2014 / / ,

Hücrenin yazı rengini değiştirmek için


gridHareket.Rows[0].Cells[12].Style.ForeColor = Color.Green;


//ilk satırın 13. sıradaki (0'dan başlar) hücrenin yazı rengi yeşil.

0

DataGrid'deki kayıtları DataTable'a aktarma

Çarşamba, Mayıs 14, 2014 / / ,

DataGrid'e doldurulan kayıtları DataTable' almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.


DataTable dt = new DataTable();
dt = (DataTable)gridHareket.DataSource;
0

DataTable alanlarını manuel oluşturma ve DataGrid'i doldurma

Çarşamba, Mayıs 14, 2014 / / , ,

Windows Form uygulamalarında DataGrid'i doldurmak için

DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("AD");
DataRow dr = dt.NewRow();
dr["AD"] = "Ali";
dt.Rows.Add(dr);
gridHareket.DataSource = dt;
//gridHareket.DataBind(); //web uygulamalarında databind satırına ihtiyaç var. Windows Form uygulamalarında yok.


yeterli oluyor.

1

ScriptResource.axd 404 not found hatası IIS 7 ve 7.5

Salı, Mayıs 13, 2014 / / ,

ScriptResource.axd 404 not found hatası

Lokalde çalışan ve hata vermeyen bir web projesi, sunucuya yüklendiğinde bu dosyayı bulamıyor ve yukarıdaki hatayı veriyor olabilir. Aslında bu dosya lokalde proje içinde de bulunabilecek bir dosya değil. Çalışma anında erişilebiliyor.

IIS 7 ve 7.5 da bunun 2 çözüm.

Başlat Administrative Tools altında Internet Information Server (IIS) Manager ile IIS'i  açıp
Siteler bölümünden düzenleme yapılacak site tıklanır
Handler Mappings çift tıklanır
Sağ üst köşeden
Add Managed Handler tıklanır
ve aşağıdaki alanlar aynen doldurulur
Request path: ScriptResource.axd
Type: System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
Name: ScriptResource-axd

Ok tıklanıp çıkılır.Diğer çözüm web.config taraından.

Aşağıdaki satırı web.config dosyasında ilgili yere ekleyin.

<system.webServer>
    <handlers>
    <add name="ScriptResource-axd" path="ScriptResource.axd" verb="*" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
    </handlers>
</system.webServer>

0

DataGridView satır çift tıklandığında ilgili satırın değerini alma

Cumartesi, Mayıs 10, 2014 / / ,

Aşağıdaki kod DataGridView kontrolünde, satır çift tıklandığında tıklanan hücrenin değerini verir.

         private void gridHareket_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            MessageBox.Show(gridHareket.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString());      
        }


Satırda hangi hücreye tıklanırsa tıklansın satır üzerinde yer alan 1 nolu hücrenin değerinin alınması için

        private void gridHareket_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            MessageBox.Show(gridHareket.SelectedRows[0].Cells[1].Value.ToString());
        }


Buradaki  Cells[1] datagridin 2. Sütununa denk gelen veriyi alır.

0

Liste içinde herhangi bir satırı arama ve o satırın, satır no'sunu alma

Cuma, Mayıs 09, 2014 / / ,

int personelinDosyadakiSatirNo = liste.IndexOf("Tamer YİĞİT");

Kaydın bulunduğu Index'i yani satır numarasını bulmak satırın bulunduğu sıradan sonra gelen kayıtları göstermek için kullanılabilir.

0

C# StreamReader kullanarak .txt uzantılı bir dosyadaki verileri List'e eklemek

Cuma, Mayıs 09, 2014 / / ,

C# StreamReader kullanarak .txt uzantılı bir dosyadaki verileri List'e eklemek için  


string satir;
List<string> liste = new List<string>();
string okunacakDosya = "test.txt";
           liste.Clear();
            StreamReader oku = new StreamReader(@"" + okunacakDosya + "");
            satir = oku.ReadLine();
            while (satir != null)
            {
                liste.Add(satir); //satır null gelmediği sürece listeye ekle
                satir = oku.ReadLine();
            }

            int okunanSatirSayisi = liste.Count; //listedeki satır sayısına ulaştık

0

DataGrid'de satırın tamamını seçili yapmak

Çarşamba, Mayıs 07, 2014 / / ,

Masaüstü uygulamalarında DataGridView içindeki hücreler tıklandığında yalnızca o hücrenin seçilmesi yerine ilgili satırın tamamının seçilmesini sağlamak için

DataGridView1.SelectionMode =  DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

kullanılabilir.

2

Windows Form uygulamalarında formu ekranın ortasında çıkarmak

Çarşamba, Mayıs 07, 2014 / / ,

Windows Form uygulamalarında formu ekranın ortasında açmak için formun StartPosition özelliğini CenterScreen olarak belirlemek yeterli oluyor.

1

DataGridView sütunlarını grid'in genişliği kadar otomatik genişletmek

Çarşamba, Mayıs 07, 2014 / / ,

DataGridView sütunlarını grid'in genişliği kadar otomatik genişletmek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir.

this.dataGridView1.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;

0

Windows Form uygulamalarında seperatör ayraç yapımı

Salı, Mayıs 06, 2014 / / ,Windows Form uygulamalarında resimdeki gibi ayraçlar yapabilmek için Label kontrolü kullanılabilir. Label'e aşağıdaki özellikleri vererek istenilen görünüm elde ediliyor.

label1.AutoSize = false;
label1.Height = 2;
label1.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D; 0

Masaüstü uygulamalarında .ico ölçüsünden doğan hata ve çözümü

Pazartesi, Mayıs 05, 2014 / / ,

C# masaüstü uygulamalarında formun sol üst köşesine ikon eklemeye çalışırken ikonun uzantısı .ico olmasına rağmen aşağıdaki hatayı alınabilir.


Argument 'picture' must be a picture that can be used as an Icon

İkonum 14x14 ölçülerindeydi. 16x16 olacak şekilde yeni bir ikon hazırladım. Sorun kalmadı. 1ikon ölçüsü 16 ve katları şeklinde olmalı.

0

C# yeni form açma ve yeni açılan formu kapatmadan önceki forma erişimi engelleme

Pazartesi, Mayıs 05, 2014 / / ,

C# ile masaüstü uygulamaları geliştirirken yeni bir form açtırmak için

Form2 yeniForm = new Form2();
yeniForm.Show();

kullanılıyor. Buradaki Form2, formu oluştururken verilen isim. Eğer formumuzun adı Ayar.cs olsaydı

Ayar yeniForm = new Ayar();
yeniForm.Show();

şeklinde çağıracaktık.


Bir de açılan form kapatılmadan altta kalan forma erişilmesin isteniyorsa o zaman

yeniForm.Show();

yerine

yeniForm.ShowDialog();

kullanacaktık.

0

İndirimli fiyat hesaplama ve eval ile kullanımı

Cumartesi, Mayıs 03, 2014 / / , ,

Şehir fırsatı siteleri veya alışveriş sitelerinde sıklıkla kullanılan indirimli fiyat işinin eval ile kullanımı.


<%# (100 - Convert.ToDecimal(Eval("SalesPrice")) * 100 / Convert.ToDecimal(Eval("Price"))).ToString("0") %>

0

Yapılandırma sistemi başlatılamadı

Cuma, Mayıs 02, 2014 / / ,


AppConfig dosyası üzerinden ConnectionString yapılmaya çalışıldığında tüm ayarlarınız doğru olmasına rağmen "Yapılandırma sistemi başlatılamadı" veya Configuration System Failed To Initialize" hatasını alıyor olabilirsiniz.

Bu durumda appconfig dosyası içerisindeki <configSections> tagını <connectionStrings> tagının üstüne alarak deneyin.

Örnek appconfig şu şekilde başlamalı.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
////////kodlarınız
    </configSections>
  <connectionStrings>
////////kodlarınız
  </connectionStrings>
....

SON YORUMLAR