BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

ASP.NET MVC CONTROLLER İÇİNDE DİNAMİK DROPDOWN KULLANIMI

Perşembe, Ekim 15, 2015 / / , , ,

Herhangi bir model kullanmadan Controller içinde aşağıdaki kodu kullanarak istenilen aralıkta DropDown doldurulabilir.

        public static List<SelectListItem> DropDoldur(int ilkSayi, int sonSayi)
        {
            List<SelectListItem> liste = new List<SelectListItem>();
            for (int i = ilkSayi; i <= sonSayi; i++)
            {
                liste.Add(new SelectListItem() { Text = i.ToString(), Value = i.ToString() });
            }
            return liste;
        }


Action içinde çağırma şekli

ViewBag.BoyListe = new SelectList(DropDoldur(80,235), "Value", "Text");

View içindeki kullanımı

@Html.DropDownList("dropBoy", (SelectList)ViewBag.BoyListe, "Seçiniz..", new Dictionary<string, object>(){
            { "class", "form-control m-bootstrap-select m_selectpicker" }
        })

SON YORUMLAR