BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

DataTable içinde arama yapma ve bulunup bulunmama durumuna göre işlem yapma

Çarşamba, Temmuz 23, 2014 / / , ,

DataTable içinde arama ve bulunup bulunmama durumuna göre işlem yapma


//dt, veri doldurulmuş bir DataTable
                string aranacakDeger = "SiparisId = '5'"; //Arama yapılacak sütun adı ve aranacak değer
                DataRow[] drDizi = dt.Select(aranacakDeger);
                if (drDizi.Length <= 0)
                {
                    //dt içinde SiparisId isimli sütunda 5 verisi bulunamadı
                }
                else
                {
                    //dt içinde SiparisId isimli sütunda 5 verisi bulundu
                }
                dt.Dispose();

Hangi satırda bulunduğu bilgisi:

DataRow drBulunan = drDizi[0];
int bulunduguSatirIndex = dt.Rows.IndexOf(drDizi[0]);

Başka bir filtre örneği:

string aranacakDeger = "(Tarih >= #" + Convert.ToDateTime(tarih).ToString("MM/dd/yyyy") + "# And Tarih <= #" + Convert.ToDateTime(tarih).ToString("MM/dd/yyyy") + "# ) And AraziId='" + araziId + "'"; 

1

Eval ile birden fazla CommandArgument parametresi gönderme

Salı, Temmuz 22, 2014 / / , ,

Asp.net'te Eval ile birden fazla CommandArgument parametresi gönderme


 <asp:LinkButton ID="linkSec" runat="server" CommandName="Sec" CommandArgument='<%#Eval("LOGICALREF")+","+ Eval("CODE")+","+Eval("NAME")%>' OnCommand="linkSec_Command" CssClass="linkSec buton gri">Seç</asp:LinkButton>


protected void linkSec_Command(Object sender, CommandEventArgs e)
        {        
            string[] commandArgs = e.CommandArgument.ToString().Split(new char[] { ',' });
           
   string urunId = commandArgs[0];
            string urunKod = commandArgs[1];
            string urunAd = commandArgs[2];
        }

0

Veritabanında datetime olarak tutulmuş tarih alanını Asp.net'te Eval ile gösterirken formatlama şekli

Salı, Temmuz 22, 2014 / / ,

Veritabanında datetime olarak tutulmuş tarih alanını Asp.net'te Eval ile gösterirken formatlama şekli

<%#Eval("AcilisZamani","{0:dd.MM.yyyy HH:mm}") %>

22.07.2014 10:00


<%#Eval("AcilisZamani","{0:dd.MM.yyyy}") %>


22.07.2014

0

out ile 1'den fazla değer döndüren method (fonksiyon)

Çarşamba, Temmuz 02, 2014 / / ,

C#'ta out ile 1'den fazla değer döndürme aşağıdaki şekilde yapılabilir. Örnekteki metod bir parametre alıyor ve geriye iki değer döndürüyor.


public void PersonelBilgiGetir(out string boy, out string kilo, string personel) //personeli biz göndereceğiz
        {
boy = "";
kilo = "";
if (personel=="Ali") {
            boy = "165";
            kilo = "60";
}
if (personel=="Veli") {
            boy = "175";
            kilo = "70";
}
                }


Kullanacağımız zaman diyelimki herhangi bir methodun içinde aşağıdaki şekilde;

string boy, kilo;
PersonelBilgiGetir(out boy, out kilo, "Ali"); //Ali'nin bilgilerini istedik

SON YORUMLAR