BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

ASP.NET MVC PROJELERİNDE PRECOMPILE İLE PERFORMANS ARTTIRMA

Salı, Eylül 26, 2017 / / , ,

Asp.net Mvc ile geliştirilen büyük projelerde her build işleminden sonra oluşan ilk yükleme yavaşlığının bir miktar önüne geçmek için Precompile Publish yöntemi kullanılabilir.

Bunun için projenin publish ekranı açılır.
Configure tıklanarak açılan ekrandan Settings sekmesindeki File Publish Options başlığı genişletilerek resimdeki ayarlar yapılır.

Publish işlemi yapılır.

Bu işlem sonunda publish klasörünüzde

- Web.config dosyasınıza ek olarak PrecompiledApp.config isimli bir dosya üretilmiş olacaktır.
- Views dosyaları içi boş olarak görünecektir.(Silinmemelidir)
- Bin klasöründe View sayfaları .compiled şeklinde oluşturulmuş olacaktır.

0

AJAX İLE DOLDURULAN BOOTSTRAP DROPDOWN (SELECT) KONTROLÜNÜN GÖRÜNMEMESİ

Salı, Eylül 19, 2017 / / , , , ,

Bootstrap select stili kullanan ve Ajax ile doldurulan  <Select> etiketinin elemanlarının görüntülenmeme sorunu.

Aşağıdaki şekilde doldurulan <Select> etiketinin elemanları kaynaktan kontrol edildiğinde dolmuş olmasına rağmen görüntülenmiyordu. Javascript içinde elemanlar doldurulduktan sonra ilgili <Select> etiketini refresh etmek gerekiyor.

     $("#dropSehir").change(function () {
        var dropSecim = $(this);
        var secilenId = dropSecim.val();
        var dropDolacak = $('#dropIlce');
        dropDolacak.empty();
        if (secilenId != "" || secilenId != "-1") {
            $.ajax({
                type: "POST",
                url: "/Ortak/IlceDoldur",
                datatype: "Json",
                data: { id: secilenId }
            }).done(function (sonuc) {               
                for (var i = 0; i < sonuc.length; i++) {
                    var elemanId = sonuc[i].ilceId;
                    var elemanAd = sonuc[i].IlceAdi;
                    var option = $("<option></option>")
                    option.text(elemanAd);
                    option.val(elemanId);
                    dropDolacak.append(option);
                }
                dropDolacak.selectpicker('refresh');
            });
        }
        else {
            dropDolacak.empty();
        }
    });

SON YORUMLAR