BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

DataTable üzerinde istenilen sütunlarda toplama yapma

Çarşamba, Temmuz 22, 2015 / / , ,


DataTable üzerinde istenilen herhangi bir sütun Compute kullanılarak aşağıdaki şekilde toplanabilir.

object toplamFiyat;
toplamFiyat = dtSiparisTablo.Compute("SUM(Fiyat)", "");Not : DataTable'daki Fiyat alanının veri tipi sayısal olmalıdır.

0

TextBox'a sadece sayı ve virgül girilsin

Salı, Temmuz 21, 2015 / / ,

Windows Form uygulamalarında TextBox kontrolüne sadece sayı ve virgül girilmesini sağlamak için ilgili TextBox kontrolünün KeyPress olayına
aşağıdaki kod eklenir.

e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && e.KeyChar != ',';

SON YORUMLAR