BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

Fancybox eklentili kullanışlı bir thumbnail galeri

Cuma, Ekim 24, 2014 / /

Fancybox eklentili kullanışlı bir Jquery thumbnail galeri


<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/fancybox/jquery.fancybox.js?v=2.1.4" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.6.pack.js" type="text/javascript"></script>
<link href="js/fancybox/jquery.fancybox.css?v=2.1.4"" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
//imajGaleri
$(".gorsel").click(function () {
var secilenGorsel = $(this).attr("href");
$('#gorselIzle').hide();
$('#gorselIzle').show();
$("a[rel]").attr('rel', 'galeri');
$("a[href='" + secilenGorsel + "']").attr('rel', '');
$('#gorselIzle').html('<a href="' + secilenGorsel + '" rel="galeri" class="fancybox" title=""><img src="' + secilenGorsel + '" alt=""/></a>');
return false;
});
var galeriIlkGorsel = $('#gorselIzle img').attr('src');
$("a[href='" + galeriIlkGorsel + "']").addClass("aktif"); //ilk görsele aktif classı ekle. Galeride iki kez görünmesin.
$(".gorsel").not(".aktif").attr('rel', 'galeri'); //aktif classı dışındakileri galeriye dahil et.

//imajGaleriye fancybox
$('.fancybox').fancybox();
});
</script>

<div id="gorselIzle">
<a href="images/upload/1.png" rel="galeri" class="fancybox" title=""><img src="images/upload/1.png" alt="" /></a>
</div>
<a href="images/upload/1.png" rel="" class="gorsel fancybox"><img src="images/upload/1.png" class="thumb" border="0"/></a>
<a href="images/upload/2.png" rel="" class="gorsel fancybox"><img src="images/upload/2.png" class="thumb" border="0"/></a>

0

Asp.net Sayfa Adını Alma

Cuma, Ekim 24, 2014 / / ,

Asp.net sayfa adını alma

Asp.net'te sadece sayfa adını almak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

//Bu yöntem IIS Trust Level Medium seviyesinde çalışıyorsa hata veriyor.

<% string adres = System.Web.HttpContext.Current.Request.Url.AbsolutePath;
System.IO.FileInfo sayfa = new System.IO.FileInfo(adres);
string sayfaAdi = sayfa.Name; %> //Default.aspx


Page kullanarak

string sayfaAdi = Page.ToString().Replace("_aspx", ".aspx").Remove(0, 4); //default.aspx


Segment kullanarak

string sayfaAdi = Request.Url.Segments.Last(); //Default.aspx

string sayfaAdi = Request.Url.Segments[Request.Url.Segments.Length - 1]; //Default.aspx

0

Veritabanında image tipinde tutulmuş bir fotoğrafı .jpg olarak kayıt etmek

Perşembe, Ekim 23, 2014 / / , ,

 Veritabanında image tipinde tutulmuş bir fotoğrafı .jpg olarak kayıt etmek
         

string gorselYolu = "images/urun/";
string gorselData = "0xFFD8FFE000104A4649460001010000010001......."; //veritabanında tutulan görsel verisi
                        string gorselData = Convert.ToBase64String((byte[])gorselData);
                       
Guid guid = Guid.NewGuid();
                        string gorselYeniAd = guid + ".jpg";

                        //Görseli sunucuya kaydet
                        using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Convert.FromBase64String(gorselData)))
                        {
                            using (Bitmap bm = new Bitmap(ms))
                            {
                                bm.Save(Server.MapPath(gorselYolu + gorselYeniAd));
                            }
                        }

0

ListView içindeki kontrole ulaşma ve değerini alma

Cumartesi, Ekim 11, 2014 / / , ,

ListView içindeki kontrole ulaşma ve değerini alma

ListView içindeki bir kontrole aşağıdaki şekilde erişilerek değeri alınabilir.Burada lvListe isimli ListView'ın <ItemTemplate> tagları arasına yerleştirilmiş txtSiparisMiktar adında bir TextBox kontrolüne erişiliyor.foreach (ListViewItem item in lvListe.Items)
                {
                    TextBox txtMiktar = (TextBox)item.FindControl("txtSiparisMiktar");
                    string miktar = txtMiktar.Text;                
                }

SON YORUMLAR