BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

C# DataTable Sort kullanımı

Cuma, Eylül 26, 2014 / / ,

C# DataTable içinde sıralama yapma


//DataTable dt = islem.PersonelListe(); 
dt.DefaultView.Sort = "Sira"; //Sütun Adı
dt = dt.DefaultView.ToTable();

0

Gelen iletiler için en büyük ileti boyutu kotası (65536) aşıldı hatası ve çözümü

Perşembe, Eylül 18, 2014 / /

Gelen iletiler için en büyük ileti boyutu kotası (65536) aşıldı hatası ve çözümü

WCF servisinden veri çekerken yukarıdaki hatayla karşılaşıldığında aşağıdaki yöntem kullanılabilir.Web.config üzerinde sağ click

Edit WCF Configuration

Açılan pencereden Bindings altındaki ilgili Binding seçildikten sonra MaxReceivedMessageSize değeri 2147483647 verilir.İşlem tamamlandığında Web.config dosyasında bulunan binding name satırına girmiş olduğumuz değerin eklenmiş olduğu görülüyor.


        <bindings>
            <basicHttpBinding>
                <binding name="******" />
            </basicHttpBinding>
        </bindings>  <bindings>
            <basicHttpBinding>
                <binding name="******" maxReceivedMessageSize="2147483647" />
            </basicHttpBinding>
        </bindings>


0

fontawesome .woff uzantısı ve HTTP Error 404.3 - Not Found mime hatası

Çarşamba, Eylül 17, 2014 / / ,

fontawesome .woff uzantısı ve HTTP Error 404.3 - Not Found mime hatası

fontawesome kullanılmış site yayına verildiğinde yukarıdaki  durumla karşılaşılabilir. Bu durum web.config tarafından aşağıdaki kod eklenerek giderilebilir.<system.webServer>
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
    <staticContent>
      <remove fileExtension=".svg" />
      <remove fileExtension=".eot" />
      <remove fileExtension=".woff" />
      <mimeMap fileExtension=".svg" mimeType="image/svg+xml"  />
      <mimeMap fileExtension=".eot" mimeType="application/vnd.ms-fontobject" />
      <mimeMap fileExtension=".woff" mimeType="application/x-woff" />
    </staticContent>
  </system.webServer> 

SON YORUMLAR