BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

C# Xml Dosya Okuma

Cuma, Şubat 12, 2016 / / , , ,


protected void XmlOku()
        {
            try
            {
                string klasorYolu = "C:\\Users\\Tamer\\Desktop\\Kaynak\\";
                string dosyaAd = "test.xml";
                string okunacakDosya = klasorYolu + "\\" + dosyaAd;
                XmlDocument xmlDokuman = new XmlDocument();
                xmlDokuman.Load(okunacakDosya);
                XmlNode xmlNod = xmlDokuman.DocumentElement;
                XmlNode nodBaslik = xmlNod.SelectSingleNode("Baslik");
                string unvan = nodBaslik["Unvan"].InnerText;
                string sehir = nodBaslik["Sehir"].InnerText;            
                XmlNode nodVergi = xmlNod.SelectSingleNode("Baslik/Vergi"); //buradaki veriler attribute şeklinde
                string vergiTipi = nodVergi.Attributes["Tipi"].Value;
                string vergiDaire = nodVergi.Attributes["Daire"].Value;
                string vergiNo = nodVergi.Attributes["No"].Value;
                string kimlikNo = nodVergi.Attributes["Kimlik"].Value;

                XmlElement xmlEleman = xmlDokuman.DocumentElement;
                XmlNodeList nodListe = xmlEleman.GetElementsByTagName("Urun"); //buradaki veriler liste şeklinde
                foreach (XmlNode urun in nodListe)
                {
                    string urunKod = urun["Kod"].InnerText;
                    string urunAd = urun["Ad"].InnerText;
                    string urunMiktar = urun["Miktar"].InnerText;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

0 yorum

SON YORUMLAR