BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

ASP.NET MVC MODAL İLE PARTIALVIEW KULLANIMI

Pazar, Ocak 29, 2017 / / , , , ,

Aşağıdaki örnekte Duzenle.cshtml isimli View içinde bulunan link tıklandığında yine Duzenle.cshtml içindeki modale _PartialOrtakDuzenle isimli PartialView yüklenecek.

Duzenle.cshtml içindeki modali çağıran linkimiz

<a href="#" class="btn btn-brand" data-toggle="modal" data-target="#m_modal" onclick="OrtakDuzenle(@item.OrtakId)">@item.Ad @item.Soyad <i class="la la-gear"></i></a>

Link tıklandığında çağrılan OrtakDuzenle isimli JavaScript Fonksiyonumuz

<script type="text/javascript">
    function OrtakDuzenle(ortakId) {
       
        var url = '@Url.Action("DuzenlePartial", "Ortak")';
        url += '/?Id=' + ortakId;
        $(".modal-body").load(url);
    }
</script>


Ortak isimli Controller içinde bulunan DuzenlePartial isimli Action, bu metod içinde işlemleri yaptıktan sonra Shared klasörü içindeki _PartialOrtakDuzenle isimli Partial View'ı dönecek. id parametresini de gönderdik.

public ActionResult DuzenlePartial(int id)
        {
            OrtakBilgi(id);
            return PartialView("_PartialOrtakDuzenle", id);
        }


Duzenle.cshtml kodları arasındaki modal

<!--begin::Modal-->
<div class="modal fade" id="m_modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ortak Düzenle</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
<!--javascript fonksiyonumuz, controllerdaki işlemlerini yaptıktan sonra bu class arasına partial viewı yükleyecek..-->
            </div>           
        </div>
    </div>
</div>
<!--end::Modal-->Jquery ve Bootstrap kullanılmıştır..

0 yorum

SON YORUMLAR