BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

C# İLE OFFICE365 ÜZERİNDEN MAIL GÖNDERMEK

Cumartesi, Temmuz 29, 2017 / / , ,


C# ile Office365 üzerinden mail gönderebilmek için öncelikle aşağıdaki bağlantıdan Microsoft Exchange Web Services Managed API'ı indirdik. Kurulumu yaptıktan sonra Visual Studio'dan projemizin Reference bölümünden gerekli .dll dosyalarını ekledik. Bulunduğu yol C:\Program Files\Microsoft\Exchange\Web Services\2.2\

İndirme bağlantısı : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42951


Aşağıdaki namespace gerekiyor.

using Microsoft.Exchange.WebServices.Data;


Mail gönderimini yapacak Exchange kodlarımız

    public static void ExchangeUzerinden(string mailBaslik, string mailIcerik, string aliciPosta)
    {
        EmailAddress alacakAdres = new EmailAddress(aliciPosta);
        string strsubject = mailBaslik;
        string strbody = mailIcerik;
        ExchangeService service = new ExchangeService(ExchangeVersion.Exchange2013_SP1);
        service.Credentials = new WebCredentials("test@bosforbilisim.com.tr", "123abcd");
        //bunu kullanmaktaki amaç service.URL bilgisini otomatik almak fakat beklettiği için aşağıdaki şekilde manuel olarak tanımladık.
        //service.AutodiscoverUrl("tamer@bosforbilisim.com.tr", RedirectionUrlValidationCallback);
        service.Url = new Uri("https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx");
        EmailMessage message = new EmailMessage(service);
        message.Subject = strsubject;
        message.Body = strbody;
        message.ToRecipients.Add(alacakAdres);
        message.Save();
        message.SendAndSaveCopy();
    }


    private static bool RedirectionUrlValidationCallback(string redirectionUrl)
    {
        bool result = false;
        Uri redirectionUri = new Uri(redirectionUrl);
        if (redirectionUri.Scheme == "https")
        {
            result = true;
        }
        return result;
    }


Gönder :

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                MailGonder.ExchangeUzerinden("Başlık", "Mesaj içeriği", "tmryigit@gmail.com");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Response.Write(ex.Message);
            }
        }

0

MVC DROPDOWN MULTISELECT ÇOKLU SEÇİM KULLANIMI

Perşembe, Temmuz 20, 2017 / / , ,

Asp.Net MVC ile MultiSelect Çoklu Seçim DropDownList Kullanımı aşağıdaki şekilde yapılabilir.
Aşağıdaki örnekte kayıtlı kategorileri ViewBag.KayitliKategoriListe içinde tuttuk.

Daha sonra View'da kategorileri for döngüsü ile listelerken arasında kontrol yaptık. Eşitliği karşılayan kaydın option tag'ine selected ekledik.

View Tarafı

<select name="dropKategori[]" class="form-control multiSelect" multiple="multiple" required>
                                                @for (int i = 0; i < ViewBag.KategoriListe.Count; i++)
                                                {
                                                    <option value="@ViewBag.KategoriListe[i].KatId" @if (ViewBag.KayitliKategoriListe.Contains(ViewBag.KategoriListe[i].KatId)) {<text> selected</text>}>@ViewBag.KategoriListe[i].KatAd</option>
                                                }
                                            </select>


Controller Tarafı

///////kayıtlı kategoriler
            var kayitliKategori = Islem.CariKategori.Liste(cariId: id).Select(x => x.KatId).ToArray();
            var kayitliKategoriListe = new List<int>();
            for (int i = 0; i < kayitliKategori.Length; i++)
            {
                kayitliKategoriListe.Add(kayitliKategori[i].Value);
            }
            ViewBag.KayitliKategoriListe = kayitliKategoriListe;
            ///////

//kategori listesi
var modelKategori = Islem.Kategori.Listele();
ViewBag.KategoriListe = modelKategori.ToList();


0

ASP.NET MVC BİR CONTROLLER'DAN BAŞKA BİR CONTROLLER'A PARAMETRE GÖNDERME

Pazar, Temmuz 16, 2017 / / , , ,

Controller arasında parametre taşıma aşağıdaki şekillerde yapılabiliyor.

QueryString ile Adres Çubuğundan

Customer class kodları

public class Customer
{
    public int CustomerID { get; set; }
    public string CustomerName { get; set; }
    public string Country { get; set; }
}

Aşağıdaki kod, Home1 isimli Controller'a ait Index Methodu.

public ActionResult Index()
{
    Customer data = new Customer()
    {
        CustomerID = 1,
        CustomerName = "Abcd",
        Country = "USA"
    };
    string url=string.Format("/home2/index?customerid={0}
               &customername={1}&country={2}",
               data.CustomerID,data.CustomerName,data.Country);
    return Redirect(url);
}


Aşağıdkai kod ise Home2 isimli Controller'ın Index methodunda gelen parametleri nasıl alacağınız gösteriliyor.

public ActionResult Index()
{
    Customer data = new Customer();
    data.CustomerID = int.Parse(Request.QueryString["CustomerID"]);
    data.CustomerName = Request.QueryString["CustomerName"];
    data.Country = Request.QueryString["Country"];
    return View(data);
}TempData yöntemini kullanarak parametre gönderme

Home1 içinde TempData["mydata"] 'nın dolduruluşu..

public ActionResult Index()
{
    Customer data = new Customer()
    {
        CustomerID = 1,
        CustomerName = "Abcd",
        Country = "USA"
    };
    TempData["mydata"] = data;
    return RedirectToAction("Index", "Home2");
}

Home2 içinde TempData["mydata"] 'nın okunuşu..

public ActionResult Index()
{
    Customer data = TempData["mydata"] as Customer;
    return View(data);
}


Diğer yöntemler ve kullanım şekilleri için http://www.binaryintellect.net/articles/8e64d05b-ab2e-45f6-b7f5-b8a90168915e.aspx

SON YORUMLAR