BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

Windows form uygulamalarında ComboBox kontrolünü dinamik olarak doldurma yöntemleri.

Pazartesi, Haziran 23, 2014 / / ,

C# Windows form uygulamalarında ComboBox kontrolünü dinamik olarak doldurma yöntemleri.

Basit kullanım;


                VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
                DataSet ds = islem.IsyeriListe(Classes.Global.baglantiLogoFirmaId);
                if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
                {
                    cbIsyeri.DataSource = ds.Tables[0];
                    cbIsyeri.DisplayMember = "ISYERI";
                    cbIsyeri.ValueMember = "NR";
                }
                ds.Dispose();Asp.net'te kullanılan ListItem gibi KeyValuePair ile;

List<KeyValuePair<string, string>> secenek = new List<KeyValuePair<string, string>>();
            secenek.Add(new KeyValuePair<string, string>("-1", "İŞYERİ SEÇİNİZ.."));

                VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
                DataSet ds = islem.IsyeriListe(Classes.Global.baglantiLogoFirmaId);
                if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
                {
                    for (int i = 0; i < ds.Tables[0].Rows.Count; i++)
                    {
                        DataRow dr = ds.Tables[0].Rows[i];
                        string isyeriId = dr["NR"].ToString();
                        string isyeriAd = dr["ISYERI"].ToString();

                        secenek.Add(new KeyValuePair<string, string>(isyeriId, isyeriAd));
                    }
                }
                // temizle
                cbIsyeri.DataSource = null;
                cbIsyeri.Items.Clear();
                // doldur
                cbIsyeri.DataSource = new BindingSource(secenek, null);
                cbIsyeri.DisplayMember = "Value";
                cbIsyeri.ValueMember = "Key";
                ds.Dispose();


ComboBox kontrolünde KevValuePair ile seçileni almak için;

SelectedIndexChanged olayında

KeyValuePair<string, string> secilen = (KeyValuePair<string, string>)cbIsyeri.SelectedItem;
            string secilenIsyeri = secilen.Value;
            string secilenIsyeriNo = secilen.Key;

0 yorum

SON YORUMLAR