BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

Dinamik olarak doldurulmuş bir DataGridView kontrolüne, buton içeren yeni bir Column ekleme ve buton tıklandığında Column adına göre hücre değerini alma.

Cuma, Haziran 27, 2014 / / ,

Dinamik olarak doldurulmuş bir DataGridView kontrolüne buton için yeni bir Column ekleme;


            DataGridViewButtonColumn gridBtn = new DataGridViewButtonColumn();
            gridOdeme.Columns.Add(gridBtn);
            gridBtn.HeaderText = "İşlem";
            gridBtn.Text = "Sil";
            gridBtn.Name = "gridBtn";
            gridBtn.UseColumnTextForButtonValue = true;


Buton tıklandığında istenilen sütuna göre hücre değerini almak için;


  private void gridOdeme_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
             if (e.ColumnIndex==2) //butonun bulunduğu sütun sırası. Griddeki diğer sütunlar üzerinde yapılan tıklamaları dikkate almasın
{
            string odemeTanimId = gridOdeme.Rows[e.RowIndex].Cells["OdemeTanimId"].Value.ToString();
            MessageBox.Show(odemeTanimId);
}
}

   

0 yorum

SON YORUMLAR