BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

ASP.NET MVC FILTER KULLANIMI

Çarşamba, Ağustos 16, 2017 / / , , , ,

Filter kullanarak Mvc projelerinde kullanıcı ve session kontrolü yapmak

Projeye Filters adında bir klasör ekleyip, Auth.cs isimli bir class oluşturuyoruz.

Classımızı aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz.

public class Auth : FilterAttribute, IAuthorizationFilter
    {
        public void OnAuthorization(AuthorizationContext filterContext)
        {
            if (System.Web.HttpContext.Current.Session["KULLANICIID"] == null)
            {
                filterContext.Result = new RedirectResult("/Login");
            }
        }
    }


Controller içinde kullanıcı kontrolü yapmak istediğimiz Action'ın üzerine [Auth] şeklinde kontrolümüzü gerçekleştiriyoruz. İlgili Controller'ın tamamında bu kontrolü gerçekleştirmek için [Auth], classın üzerine taşınabilir.

Örneğin:

namespace TamerYigitMvc.Controllers
{
    [Auth]
    public class TestController : Controller
    {

Veya aşağıdaki şekilde her Action için ayrı ayrı kullanılabilir.

[Auth]
        public ActionResult Index()
        {
            ......
            return View();
        }

[Auth]
        public ActionResult Ekle()
        {
           ....
            return View();
        } 

0 yorum

SON YORUMLAR