BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

MVC DROPDOWN MULTISELECT ÇOKLU SEÇİM KULLANIMI

Perşembe, Temmuz 20, 2017 / / , ,

Asp.Net MVC ile MultiSelect Çoklu Seçim DropDownList Kullanımı aşağıdaki şekilde yapılabilir.
Aşağıdaki örnekte kayıtlı kategorileri ViewBag.KayitliKategoriListe içinde tuttuk.

Daha sonra View'da kategorileri for döngüsü ile listelerken arasında kontrol yaptık. Eşitliği karşılayan kaydın option tag'ine selected ekledik.

View Tarafı

<select name="dropKategori[]" class="form-control multiSelect" multiple="multiple" required>
                                                @for (int i = 0; i < ViewBag.KategoriListe.Count; i++)
                                                {
                                                    <option value="@ViewBag.KategoriListe[i].KatId" @if (ViewBag.KayitliKategoriListe.Contains(ViewBag.KategoriListe[i].KatId)) {<text> selected</text>}>@ViewBag.KategoriListe[i].KatAd</option>
                                                }
                                            </select>


Controller Tarafı

///////kayıtlı kategoriler
            var kayitliKategori = Islem.CariKategori.Liste(cariId: id).Select(x => x.KatId).ToArray();
            var kayitliKategoriListe = new List<int>();
            for (int i = 0; i < kayitliKategori.Length; i++)
            {
                kayitliKategoriListe.Add(kayitliKategori[i].Value);
            }
            ViewBag.KayitliKategoriListe = kayitliKategoriListe;
            ///////

//kategori listesi
var modelKategori = Islem.Kategori.Listele();
ViewBag.KategoriListe = modelKategori.ToList();


0 yorum

SON YORUMLAR