BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

DataTable'dan Excel'e Aktarım.

Salı, Mart 17, 2015 / / ,


C# Excel'e aktarım aşağıdaki şekilde kullanılabilir. Türkçe karakterler sorunsuz olarak aktarılmaktadır.

DataTable dt = //veri kaynağı
                if (dt.Rows.Count > 0)
                {
                    DataView dv = new DataView(dt);
                    this.EnableViewState = false;
                    Response.Clear();
                    Response.Charset = "utf-8";
                    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
                    Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline;filename=talep_rapor.xls");
                    Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
                    Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.UTF8.GetPreamble());
                 
                    StringBuilder sbIcerik = new StringBuilder();
                    sbIcerik.Append("<table>" +
                    "<tr>" +
                    "<td>Talep No</td>" +
                    "<td>Açılış Tarihi</td>" +
                    "<td>Kullanıcı</td>" +
                    "<td>Başlık</td>" +
                    "<td>Toplam Süre / dk.</td>" +
                    "<td>Toplam Ücret / TL</td>" +
                    "</tr>"
                    );
                    foreach (DataRowView icerikSatir in dv)
                    {
                        sbIcerik.Append("<tr>");
                        sbIcerik.Append("<td>" + icerikSatir["TalepId"].ToString() + "</td>");
                        sbIcerik.Append("<td>" + icerikSatir["AcilisZamani"].ToString() + "</td>");
                        sbIcerik.Append("<td>" + icerikSatir["KullaniciAd"].ToString() + "</td>");
                        sbIcerik.Append("<td>" + icerikSatir["Baslik"].ToString() + "</td>");
                        sbIcerik.Append("<td>" + icerikSatir["ToplamSure"].ToString() + "</td>");
                        sbIcerik.Append("<td>" + icerikSatir["ToplamUcret"].ToString() + "</td>");
                        sbIcerik.Append("</tr>");
                    }
                    sbIcerik.Append("</table>");
                    Response.Write(sbIcerik);
                    Response.End();
                    Response.Flush();
                }
                dt.Dispose();

0 yorum

SON YORUMLAR