BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

Veritabanında image tipinde tutulmuş bir fotoğrafı .jpg olarak kayıt etmek

Perşembe, Ekim 23, 2014 / / , ,

 Veritabanında image tipinde tutulmuş bir fotoğrafı .jpg olarak kayıt etmek
         

string gorselYolu = "images/urun/";
string gorselData = "0xFFD8FFE000104A4649460001010000010001......."; //veritabanında tutulan görsel verisi
                        string gorselData = Convert.ToBase64String((byte[])gorselData);
                       
Guid guid = Guid.NewGuid();
                        string gorselYeniAd = guid + ".jpg";

                        //Görseli sunucuya kaydet
                        using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Convert.FromBase64String(gorselData)))
                        {
                            using (Bitmap bm = new Bitmap(ms))
                            {
                                bm.Save(Server.MapPath(gorselYolu + gorselYeniAd));
                            }
                        }

0 yorum

SON YORUMLAR