BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

DataTable içinde arama yapma ve bulunup bulunmama durumuna göre işlem yapma

Çarşamba, Temmuz 23, 2014 / / , ,

DataTable içinde arama ve bulunup bulunmama durumuna göre işlem yapma


//dt, veri doldurulmuş bir DataTable
                string aranacakDeger = "SiparisId = '5'"; //Arama yapılacak sütun adı ve aranacak değer
                DataRow[] drDizi = dt.Select(aranacakDeger);
                if (drDizi.Length <= 0)
                {
                    //dt içinde SiparisId isimli sütunda 5 verisi bulunamadı
                }
                else
                {
                    //dt içinde SiparisId isimli sütunda 5 verisi bulundu
                }
                dt.Dispose();

Hangi satırda bulunduğu bilgisi:

DataRow drBulunan = drDizi[0];
int bulunduguSatirIndex = dt.Rows.IndexOf(drDizi[0]);

Başka bir filtre örneği:

string aranacakDeger = "(Tarih >= #" + Convert.ToDateTime(tarih).ToString("MM/dd/yyyy") + "# And Tarih <= #" + Convert.ToDateTime(tarih).ToString("MM/dd/yyyy") + "# ) And AraziId='" + araziId + "'"; 

0 yorum

SON YORUMLAR